Hartelijk welkom bij de Rasclub Brits Kort- & Langhaar

Doelstelling

Het doel van de RBK is om de Brits Kort- en Langhaarkat onder de aandacht van het publiek brengen door over deze raskat zoveel mogelijk objectieve en nuttige voorlichting te geven. Daarnaast probeert de RBK eraan bij te dragen dat het fokken van de Brit aan zo hoog mogelijke eisen voldoet.

 

Felikat

De moedervereniging van onze rasclub is Felikat. Felikat is één van de twee verenigingen in Nederland, die aangesloten zijn bij de FIFe, de Fédération Internationale Féline (de andere is Mundikat).

Deze FIFe is een internationaal samenwerkingsverband van kattenverenigingen over de gehele wereld. Om lid te kunnen worden van de FIFe moet een landelijke kattenvereniging aan hoge eisen op het gebied van onder meer de stamboekvoering voldoen.

 

Magazine

De RBK heeft een eigen blad, “Kattekwats” genaamd. Dit blad komt 4x per jaar uit en bevat allerlei informatie over “ons” ras. De Kattekwats biedt een overzicht van showresultaten, rubrieken van een kattengedragstherapeut en een dierenarts, clubnieuws, de Top 20 van oudste Britten, ingezonden lezersverhalen en niet te vergeten de dekkaterlijst. Een leuk en informatief clubblad!

 

Bemiddeling

Leden kunnen gebruik maken van de gratis bemiddelingsservice van de club. De RBK biedt deze service aan voor kittens, dekkaters (niet gratis) en Britten die aangeboden worden voor herplaatsing.

 

RBK Britten special

Eén van de manieren waarop de RBK speciale aandacht besteedt aan de Brit is het organiseren van de zogenaamde RBK Britten special (voorheen Kitten- en castratendag). Voor de Britten special kan iedereen die een Brit heeft zich inschrijven. Uiteraard moet de kat wel gezond zijn en aan de door Felikat gestelde veterinaire eisen voldoen. De Brittenspecial wijkt in vele opzichten af van een normale kattenshow: de eigenaar van de kat (de exposant) kan met de keurmeester over de kat praten en eventuele vragen ter plekke beantwoord krijgen. De dag heeft daardoor een gezellig en ontspannen karakter en is bij uitstek geschikt voor mensen die normaal niet zo gauw naar een kattenshow  zouden gaan. Daarbij komt dat deze dag een lager inschrijfgeld kent dan een gewone show. Naar aanleiding van de Brittenspecial worden geen certificaten verstrekt, m.a.w: de keuring telt niet mee voor een titel (zie hiervoor onder “titels”).

 

Verder

De RBK houdt éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering, waarin de lopende zaken besproken worden, décharge wordt verleend en eventueel nieuwe bestuursleden worden gekozen. Tenslotte organiseert de RBK activiteiten rond de Brit, zoals rasbesprekingen en discussiemiddagen. Soms wordt een keurmeester uitgenodigd die iets vertelt over één van de vele variëteiten van de Brit, of wordt een deskundige gevraagd iets te komen vertellen over de verzorging of veterinaire zaken.

 

Geschiedenis

De rasclub werd in 1976 opgericht. Dit gebeurde door een kleine groep enthousiaste fokkers en liefhebbers van Brits Korthaar katten. Het idee was om gezamenlijk de Brits Korthaar, die tot op dat moment weinig bekendheid had, meer onder de aandacht van het publiek te brengen.

 

De rasclub heette tot 1988 “Rasclub Europees Korthaar”. Een naamsverandering (“Rasclub Brits Korthaar”) was nodig omdat op 1 januari 1982 door de Fifé, de overkoepelende wereldorganisatie voor kattenverenigingen, een splitsing werd aangebracht in de Brits en de Europees Korthaar kat.
Nadat in 2017 de Brits Langhaar door de FIFe als ras werd erkend veranderde de naam opnieuw; ditmaal in “Rasclub Brits Kort- en Langhaar”.

 

AANBIEDING voor cattery's

Abonnement