RBK Awards 2019

Overall winnaar 2019
Enjoy van het Silver Rijk (BSH ns2264) Roelie Scheenstra
Eindstand kitten/junior poes
1. Uldwyna’s Virna Violetta (BSH a) Lenie & Jan van Leeuwen
2. Jimoje’s Silver Sugar Lee (BSH ns2264) Ineke de Haan
3. Winnie of Double R (BSH ns2264) Rhea Roelofsen
4. Ultra Summer v.h. Kieksenhof BSH a) Talitha Wagenmakers
5. Raven Her Majesty (BSH ns2464) Jolanda van Berneveld
Eindstand kitten/junior kater
1. Enjoy van het Silverrijk (BSH ns2264) Roelie Scheenstra
2. Paladijn Red Sox (BSH d24) Hennie & Bert de Vries
3. Storm from Heaven Jose & Hiltjo P. Mellema
4. Trouper van Felis Moesolpjo (BSH e) Gerard Tjeerdsma & J.W. v.d. Lage Kroften
5. Yoki of Double R (BSH ns2264) Rhea Roelofsen
Eindstand castraat poes
1. Blue Heritage Abigail (BSH a) Linda & Theo Wittmarschen
2. Kimiko's Palace Cleo (BSH a) Francisca Steenks
3. Real Colors Ayunda Daya (BSH b) Lenie & Jan van Leeuwen
4. Eek a Mouse Jody (BSH g) Hennie & Bert de Vries
5. Honey Pie Her Majesty (BSH ns2264) Jolanda van Berneveld
Eindstand castraat kater
1. Kimiko's Palace Collin (BSH a) Francisca Steenks
2. Boystown de Broeckloni (BSH ns2264) Rhea Roelofsen
3. Dreamer Dorado Bonibrit (BSH a) Anna Wijbrands
4. Blue Heritage Elijah (BSH n) Linda & Theo van Wittmarschen
5. Sylvester Schleipnir De Monte Aragon (BSH a) Gepke & Jeroen Bender
Eindstand volwassen poes
1. Nanas African Kumani (BSH a03) Moniek & Fred Iwema
2. Raven Her Majesty (BSH ns2464) Jolanda van Berneveld
3. Cinderella van de Karwendel (BSH c33) Ria & Martin Greijmans
4. Dancing Queen from Town-House (BSH a) Ivon Berends
5. British-Baileys Noa Ginger (BSH g) Moniek & Fred Iwema
Eindstand volwassen kater
1. Blue Eldar's Adorable Buddha (BSH p) Nathalie Smits
2. Mr. Bennet Pepe Le Pu (BSH e) Gerard Tjeerdsma & Marck Noorderbroek
3. Enjoy van het Silver Rijk Roelie Scheenstra
4. Jadwiga's Ivanhoe (BSH ns11) Jadwiga Kluiter
5. Hans Dampf von Haus Bavaria cats (BSH a) Nathalie Smits