Dekkaters

Een dekkatervermelding in de Kattekwats kost € 15,- per jaar per dekkater. Na verwijdering vindt geen restitutie plaats. Plaatst u daarbij een cattery-advertentie op 1/4 of 1/2 pagina, dan is 1 dekkatervermelding gratis. Bij een advertentie op een hele pagina zijn 2 dekkatervermeldingen gratis.

Catteries

De prijzen van een cattery-advertentie bedragen per jaar:

.1/4 pagina: € 30,-

1/2 pagina: € 50,-

1 pagina: € 75,-

Kosten voor tussentijdse wijzigingen worden in overleg bepaald.

  • Felikat en/of haar geledingen kunnen niet worden verplicht de lay-out van advertenties te verzorgen maar kunnen deze op verzoek en in overleg wel samenstellen. De redactie is hierbij niet aansprakelijk voor eventuele omissies.
  • De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden stukken te redigeren of te weigeren. Zij draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van geplaatste stukken.
  • Cattery-advertenties mogen geen onwaarheden bevatten.
  • Cattery-advertenties dienen te vermelden van welke fokkersvereniging de adverteerder lid is indien niet van Felikat.

Commerciële advertenties

Voor commerciële advertenties inclusief prijsopgave kunt u contact opnemen met Chris Kortekaas, penningmeester@rasclubbritskorthaar.nu.