Lidmaatschap Rasclub Brits Kort- en Langhaar Felikat

Als liefhebber of fokker van Brits Korthaar- of Langhaarkatten is het de moeite waard u aan te sluiten bij de Rasclub Brits Kort- en Langhaar Felikat (RBK). Dit biedt u diverse voordelen: zo ontvangt u als lid 4x per jaar ons informatieve blad de 'Kattekwats' en kunt u meestal gebruikmaken van de kittenbemiddeling wanneer u een nestje hebt, hulp bij herplaatsing en vermelding op onze dekkaterlijst (niet gratis).

Voor enthousiaste bezoekers van kattenshows looft de RBK bovendien een award uit, bestaand uit een beker en eeuwige roem, wanneer uw kat voldoende punten heeft verzameld op shows van Felikat en Mundikat en u lid bent van een vereniging, aangesloten bij de FIFe (Fédération Internationale Féline).

Bij de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) op 20 september 2020, is besloten om de begrippen “abonnee” en “begunstiger” te laten vervallen. Elke aangeslotene is lid of gezinslid. Een (gezins-)lid dat ook (gezins-)lid van Felikat is heeft stemrecht op een ALV; andere leden niet. (Gezins-)leden hebben recht op faciliteiten die de RBK haar leden biedt en de contributie voor leden en gezinsleden blijft hetzelfde.

Hopelijk mogen we u binnenkort ook verwelkomen als lid van de RBK!


Contributie


Lid

€ 22,50 per kalenderjaar*

Gezinslid

€ 7,00 per kalenderjaar

* Leden die niet in Nederland wonen moeten wij € 12,00 portotoeslag rekenen.


Leden die lid zijn van Felikat

  • kunnen functies in het bestuur of als medewerker bekleden
  • kunnen gebruikmaken van de kitten- en herplaatsingsbemiddeling en de dekkaterlijst.

 

Leden die lid zijn van een andere FIFe-vereniging

  • kunnen gebruikmaken van de kitten- en herplaatsingsbemiddeling en de dekkaterlijst.

 

Leden die niet lid zijn van een FIFe-vereniging

  • kunnen gebruikmaken van de dekkaterlijst.