Gezinsleden

€ 7,00

Gezinsleden

Wanneer in het gezin iemand al lid is van de Rasclub Brits Kort- en Langhaar kan een ander lid van het gezin Gezinslid worden, mits hij/zij of gezinslid is van Felikat. 

Gezinsleden ontvangen geen Kattekwats